1. Tillväxt för evigt?

| 0

1_red

Överallt, i tidningar, TV och på radio, hör vi om BNP-tillväxt. Den är ett av samhällets absolut viktigaste mål, som påverkar våra liv i grunden. Ekonomin måste växa. Men kan ekonomin, till skillnad från nästan allt annat, växa i oändlighet? Varför ser vi glada ut när vi slänger grejer på soptippen? Och vad handlar egentligen forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt om?

Det får du veta i det första avsnittet av Framtidsutsikter, med Mikael Malmaeus, som är nationalekonom och miljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, och Erik Andersson, som arbetar på Norra Hamnens Återvinningscentral i Malmö.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone