Har du frågor eller funderingar om Framtidsutsikter?
Tveka inte att mejla Anna på anna@bengbeng.se.

Vill du kontakta någon av forskarna inom forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt?
Kontaktuppgifter finns på programmets hemsida.

Har du synpunkter eller kommentarer på de Framtidsutsikter, eller scenarier, som beskrivs i podden? Forskarna inom projektet Bortom-BNP-tillväxt tar gärna emot synpunkter via formuläret på projektets hemsida.

Pressbilder

Logga Framtidsutsikter, Bild iTunes/Podcaster, Kollage medverkande, Utsikt.

Anna och Karin Bengtsson och Åsa Svenfelt.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone