anna_karin_åsa

Forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande, undersöker vad som skulle kunna hända i det svenska samhället när tillväxt inte ses som ett självändamål, utan istället de kvaliteter samhället kan tänkas vilja uppnå. Inom forskningsprogrammet har fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 tagits fram: cirkulär ekonomi i välfärdsstaten, kollaborativ ekonomi, lokal självförsörjning och automatisering för livskvalitet. Alla innebär stora samhällsförändringar, och alla presenteras av forskningsprogrammets forskare i podcasten Framtidsutsikter. Läs gärna mer om Forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt på projektets hemsida.

Framtidsutsikter – en podcast bortom BNP-tillväxt – är en podcast i sju delar om scenarierna som tagits fram inom forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt. Podden är producerad av Anna och Karin Bengtsson i samarbete med Åsa Svenfelt på KTH. Du kan lyssna här på hemsidan, men även via iTunes, Soundcloud och i vanliga podcast-appar såsom Podcaster.

Framtidsutsikter är finansierad av Forskningsrådet Formas 2016.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone