7. Hitta nya vägar?

| 0

9_redTrots att insekter är bättre för människor och miljö, är det få som byter biffen mot bilarver. Och trots att ekonomin kanske slutar växa, har vi svårt att föreställa oss ett Sverige bortom BNP-tillväxt. Men varför är det så? Varför fastnar vi i gamla tankar? Och går det överhuvudtaget att tänka bortom det vi tar för givet idag?

Det får du veta i det sista avsnittet av Framtidsutsikter, där vi undersöker vi varför vi så ofta fastnar i gamla hjulspår och om vi kan komma loss. Du hör Karolina Isaksson, adjungerad professor i samhällsplanering på KTH samt insektsexperterna Emma Aspholmer och Ellen Gellerbrandt.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone